Vitamin E

Vitamin E dient zum Schutz vor oxidativem Stress